Copyright © 2014 www.selma.rs  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: selma@selma.rs
Selma
 • image1

  Semaforski sistemi

 • image2

  Semaforski sistemi

 • image1

  Semaforski sistemi

 • image1

  Semaforski sistemi

 • image1

  Radarski sistemi

 • image1

  Radarski sistemi

 • image1

  Radarski sistemi

 • image1

  Radarski sistemi

 • image1

  Radarski sistemi

 • image1

  Radarski sistemi

 • image1

  Radarski sistemi

 • image1

  Radarski sistemi

 • image1

  Parking sistemi

 • image1

  Parking sistemi

 • image1

  Parking sistemi

 • image1

  Parking sistemi

 • image1

  Parking sistemi

Godine 1989. došlo je do inicijative da se osnuje privatno preduzeće koje bi vršilo održavanje signalizacione opreme a čija bi delatnost kasnije predstavljala i izradu svetlosne saobraćajne signalizacije. Prvi pokretač ove ideje bio je tadašnji vlasnik i direktor Martin Paloš koji je svoj entuzijazam  i iskustvo stečeno u „Komgradu“, „Graditelju“ i „Komontu“ , preneo u novoosnovanu „Selmu“.

Ime je nastalo od početnih slova delatnosti kojima se i danas bavi Semafori, ELektronika, Mašinstvo, Automatika.

Preduzeće  je prvobitno osnovano kao privatno da bi kasnije promenilo organizacioni oblik u društvo sa ograničenom odgovornošću i danas se nalazi na adresi Beogradski put 58 Subotica u sopstvenom poslovnom prostoru koji obuhvata kancelarijski i magacinski deo, adekvatan vozni park sa pratećom opremom i alatima.

„Selma“ je  bila među prvim privatnim preduzećima u tadašnjoj Jugoslaviji, a razvojem i nesebičnim zalaganjem 40-tak zaposlenih izrasla je danas u respektivan kolektiv na polju upravljanja saobraćajem ne samo u zemlji već i u inostranstvu.

SELMA doo SUBOTICA
SA NAMA JE UVEK ZELENO
Kontakt informacije

Naziv: "SELMA" d.o.o.
Adresa: Beogradski put 58
Grad: 24000 Subotica
Drzava: Srbija
Tel:+381 (0)24 553 681
Fax:+381 (0)24 553 682
PIB:100850484
e-mail: Info: selma@selma.rs