Copyright © 2014 www.selma.rs  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: selma@selma.rs

U preduzeću postoji pet organizacionih jedinica:

  1. razvojno odeljenje,
  2. proizvodnja,
  3. servisna služba,
  4. projektno odeljenje i
  5. računovodstveno-pravna-finansijska služba

Razvoj novog proizvoda započinje kod stalnog praćenja napretka tehnologija i standarda u svetu, nakon čega se ideje razradjuju na relaciji inženjeri razvojnog sektora – direktor. Sa svojim vrhunskim razvojnim inženjerima iz oblasti elektronike, elektrotehnike i informatike u sopstvenoj laboratoriji razradjuju se ideje, inovacije, koje se  do visine prototipa ovde sastavljaju i ispituju. Aktivnosti vezane za razvoj se vrše u preduzeću „Selma Electronic Corp“, koja je sastavni deo matičnog preduzeća. Sve naše ideje i proizvodi su podložni varijacijama, kako po pitanju hardvera, tako i softvera, a sve po zahtevu kupca.

Nakon ispitanog, testiranog prototipa i kompletno pripremljene tehničke dokumentacije, proces preuzima sektor proizvodnje, gde se koristi visoko kvalitetan repromatrijal, uvezen iz zemalja Evropske unije (Italije, Austrije, Nemačke, pa i USA).

Serviseri poseduju veliko stručno iskustvo i sposobnost da otklone i najsloženije kvarove. Servisna služba vrši održavanje i servis semaforskih kontrolera sa pratećom opremom, raznih proizvođača, kao i svih ostalih sopstvenih uredjaja parking i radarskih sistema. Sa dežurstvom od 24 sata u toku cele godine, intervencija na popravci i otklanjanju kvarova na terenu se svodi na najkraći mogući rok. Repro materijal za otklanjanje kvarova se uvek nalazi u sopstvenom magacinu i dostupna je svakog časa.

Preduzeće poseduje i gradjevinsku operativu, iskusan tim za gradjevinske radove potrebne kod izgradnje projekata semaforizacije i parking sistema.

Projektno odeljenje, sa svojim licenciranim projektantima iz oblasti saobraćaja, elektro i telekomunikacija,  radi projektnu dokumentaciju,sa celokupnim saobraćajnim i elektro rešenjem i pozitivnom tehničkom kontrolom, prateći i usaglašavajući zahteve investitora sa zakonskim regulativama.

Obzirom da su sve jedinice na jednom mestu, uz stalnu komunikaciju i dobru saradnju, radove izvodimo u stilu „ključ u ruke“. Sve jedinice opslužuje administrativni sektor u sklopu preduzeća.

SELMA doo SUBOTICA
SA NAMA JE UVEK ZELENO
Kontakt informacije

Naziv: "SELMA" d.o.o.
Adresa: Beogradski put 58
Grad: 24000 Subotica
Drzava: Srbija
Tel:+381 (0)24 553 681
Fax:+381 (0)24 553 682
PIB:100850484
e-mail: Info: selma@selma.rs
Prodaja: office@selma.rs